Περιγραφές διαδρομών Ios Adventure 2020

(Ios Trail Race 14km) Οι διαγωνιζόμενοι στον αγώνα των 14km  (Ios Trail Race 14km), θα διασχίσουν τη Χώρα και τα παλιά μονοπάτια του νησιού, στην περιοχή γύρω από τον αρχαιολογικό χώρο του Σκάρκου, στον Κάμπο της Ίου και στην περιοχή «Περιβόλια» που αναφέρεται σε περιγραφές παλιών περιηγητών. Ο αγώνας ακολουθεί τη διαδρομή: παραλία Μυλοπότα, παραλία Κατσίβελι, Χώρα,  ΚΑΠΗ, αρχαιολογικός χώρος Σκάρκου, Ελληνικά, Περιβόλια,…